Reklamacje

Polityka reklamacji i zwrotów Jati spółka z o.o.             

 

1.        Jati Spółka z o.o. jest głównie dedykowanym sklepem produkcyjnym na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór materiału, wymiaru aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Każde zamówienie klient składa poprzez maila, e-rozrys lub osobiście w sklepie na specjalnym formularzu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3 poniżej.

2.      W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):

2.1.           dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym pocięte i oklejone płyty meblowe, blaty, inne elementy meblowe wykonane na indywidualne zamówienie klienta,

2.2.          dotyczących produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2.3.          dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

 

3. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia w sytuacji zakupu towarów innych niż wskazane w punkcie 2 powyżej. Dla skuteczności zachowania ww. terminu konieczne jest odesłanie zamówienia do Sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Reklamacja i zwroty

1.                   Jati Spółka z o.o. odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.

2.                  Kupujący powinien sprawdzić stan zamówionego produktu w chwili odbioru ze sklepu.

3.                  W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:

1.                   zabezpieczenie towaru

2.                  opis wady bądź niewłaściwości towaru

3.                  wykonanie zdjęć towaru

4.                 zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: [email protected] wraz ze zgłoszeniem żądania

5.                  oczekiwanie na odpowiedź Sklepu

6.                 zwrot towaru po przyjęciu reklamacji i potwierdzeniu konieczności zwrotu przez Sklep.

4.                 Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego użytkowania bądź montażu.

5.                  Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy. Zgłoszenie wadliwości produktu powinno nastąpić w ciągu 24  godzin od odebrania towaru. W późniejszym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

6.                 Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.

7.                  Jeżeli Jati Spółka z o.o. dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

Załączniki do pobrania: